Tomasz Ożański

tomasz.ozanski
pokój P0.2 w budynku C-16
konsultacje: wtorki, godz 16:00-17:00
Katedra Automatyki, Mechatroniki i Systemów Sterowania
Wydział Elektroniki
Politechnika Wrocławska

Dydaktyka